Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Aktualizacja listy rankingowej działania 9.3

20-01-2010, 07:56

Pismem z dnia 7 stycznia 2010 Ministerstwo Gospodarki przekazało do NFOŚiGW zaktualizowaną i zaakceptowaną listę rankingową konkursu 1/POIiŚ/9.3/2008, uwzględniającą wyniki zakończonej procedury odwoławczej.

Zaktualizowana lista rankingowa do pobrania w zakładce Przebieg konkursu działania 9.3

Zobacz również