Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Prawo polskie

Prawo polskie - ustawy i rozporządzenia:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony).

Data aktu prawnego: 29 stycznia 2004 r.
Ustawa weszła w życie z dniem 2 marca 2004 r.
Uwaga: termin wejścia w życie przepisów, które zaczynają obowiązywać z inną datą niż ustawa patrz art. 227

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst ujednolicony).

Data aktu prawnego: 6 grudnia 2006 r.
Ustawa weszła w życie z dniem 26 grudnia 2006 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst ujednoliciony).

Data aktu prawnego: 27 sierpnia 2009 r.
Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Uwaga: art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4 oraz art. 142 pkt 11 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., natomiast art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Zobacz również