Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Przygotowanie do konkursu działanie 9.2

Dokumenty dotyczące działania 9.2

W związku z planami ogłoszenia konkursu w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii - wychodząć naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów tegoż Działania podajemy do wiadomości dokumenty, które pozwolą Państwu na rozpoczęcie prac nad dokumentacją konkursową. Dokumenty te będą stanowiły Załączniki do Regulaminu konkursu w ramach Działania 9.2.

35-mn_zal_090206_zal4_zalaczniki_do_wniosku_9_2.doc
35-mn_zal_090206_zal4_zalaczniki_do_wniosku_9_2.doc - (455,5 KB) Robocza wersja spisu załączników wymaganych do wniosku o dofiansnowanie niezbędnych do przeprowadzenia oceny formalnej, formalnej dodatkowej oraz merytorycznej I stopnia
35-mn_zal_090204_zal5_zalaczniki_do_merytii_9_2.doc
35-mn_zal_090204_zal5_zalaczniki_do_merytii_9_2.doc - (321,5 KB) Robocza wersja spisu załączników wymaganych do przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia
szacowanie_strat_ciepla.pdf
szacowanie_strat_ciepla.pdf - (251,86 KB) Szacowanie strat ciepła w wyniku realizacji projektu
szacowanie_strat_energii_elektrycznej.pdf
szacowanie_strat_energii_elektrycznej.pdf - (198,03 KB) Szacowanie strat energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu
zalecenia.pdf
zalecenia.pdf - (697 KB) Szczegółowe zalecenia w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii, w tym projektów generujących dochód
zalacznik_zakres_sw_9_2.pdf
zalacznik_zakres_sw_9_2.pdf - (182,9 KB) Zakres Studium Wykonalności

Zobacz również