Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Opinie i wyniki kontroli UZP

Poniżej znajdują się opinie i wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych:

pismo_uzp_z_dnia_22.02.2010r.pdf
pismo_uzp_z_dnia_22.02.2010r.pdf - (1,29 MB) Opinia UZP dot. robót budowlanych obejmujących elektrownie wiatrowe
pismo_uzp_01.02.2010.pdf
pismo_uzp_01.02.2010.pdf - (726,34 KB) Opinia UZP dot. obowiązku stosowania Pzp przez przedsiębiorstwa energetyczne w kontekście praw wyłącznych
wyniki_kontroli_uzp_2009.pdf
wyniki_kontroli_uzp_2009.pdf - (534,75 KB) Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE
wyniki_kontroli_dkue_2010.pdf
wyniki_kontroli_dkue_2010.pdf - (1002,45 KB) Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE
pismo_uzp_24.06.2015.pdf
pismo_uzp_24.06.2015.pdf - (252,32 KB) Opinia UZP dot. sytuacji gdy w toku tego samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot składa ofertę jako wykonawca i jednocześnie występuje jako podwykonawca innego wykonawcy (wykładnia art. 82 ust. 1 oraz 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp)

Zobacz również