Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Wytyczne

wytyczne_w_zakresie_kontroli_realizacji_poiis.pdf
wytyczne_w_zakresie_kontroli_realizacji_poiis.pdf - (421,1 KB) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - obowiązujące od 28.05.2013 r.
zalaczniki_do_wytycznych_w_zakresie_kontroli_realizacji_poiis.zip
zalaczniki_do_wytycznych_w_zakresie_kontroli_realizacji_poiis.zip - (889,8 KB) Załączniki do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
wytyczne_w_zakresie_sposobu_korygowania.pdf
wytyczne_w_zakresie_sposobu_korygowania.pdf - (1,26 MB) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od dnia podpisania, tj. od 29 kwietnia 2013 r.
zalczniki_do_wytycznych_w_zakresie_sposobu_korygowania_wydatkow_nieprawidlowo_poniesionych.zip
zalczniki_do_wytycznych_w_zakresie_sposobu_korygowania_wydatkow_nieprawidlowo_poniesionych.zip - (388,4 KB) Załączniki do Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zobacz również