Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Dokumenty dla Beneficjenta i zalecenia


1.
Dokumenty dla Beneficjenta

2. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

3. Informacja i promocja (nastąpi przekierowanie do zakładki Promocja POIiŚ)Dokumenty dla Beneficjenta i zalecenia - podręcznik wdrażania, vademecum beneficjenta, zasady promocji projektów dla beneficjentów, zalecenia:

2014.11.18_podrecznik_wdrazania_poiis_v.4_zatwierdzona.pdf
2014.11.18_podrecznik_wdrazania_poiis_v.4_zatwierdzona.pdf - (937,02 KB) Podręcznik Wdrażania - Przewodnik po Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
zalecenia_sposobu_korygowania_wydatkow08102012.pdf
zalecenia_sposobu_korygowania_wydatkow08102012.pdf - (468,01 KB) Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
zalacznik_taryfikator_umowy_03022010.pdf
zalacznik_taryfikator_umowy_03022010.pdf - (61,9 KB) Załącznik – Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp
zalecenia_dla_beneficjentow_duzych_projektow_21_12_2010.pdf
zalecenia_dla_beneficjentow_duzych_projektow_21_12_2010.pdf - (136,09 KB) Zalecenia dla Beneficjentów dużych projektów I, II i III priorytetu PO IiŚ dotyczące prawidłowego przygotowania wniosku o potwierdzenie dofinansowania stanowiącego podstawą dokonywanej przez KE oceny dużego projektu
zalecenia_dot_procedur_zawierania_umow_dla_zadan_objetych_projektem4.pdf
zalecenia_dot_procedur_zawierania_umow_dla_zadan_objetych_projektem4.pdf - (311,85 KB) Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO IiŚ dotyczące procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem
vademecum_duzego_projektu_ver_4.zip
vademecum_duzego_projektu_ver_4.zip - (665,08 KB) Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach PO IiŚ - wersja 4.0 (luty 2011 r.).
zalecenia_dot_zezwolenia_na_inwestycje.pdf
zalecenia_dot_zezwolenia_na_inwestycje.pdf - (220,12 KB) Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO IiŚ dotyczące pojęcia „zezwolenia na inwestycję” w rozumieniu formularza wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej OOŚ
zalecenia_dot_systemu_kontroli_procedur_srodowiskowych.pdf
zalecenia_dot_systemu_kontroli_procedur_srodowiskowych.pdf - (239,01 KB) Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO IiŚ dotyczące systemu kontroli procedur środowiskowych
kompleksowe_zestawienie_interpretacji_iz_po_iis_z_2_listopada_2009r.pdf
kompleksowe_zestawienie_interpretacji_iz_po_iis_z_2_listopada_2009r.pdf - (500,14 KB) Kompleksowe zestawienie interpretacji Instytucji Zarządzającej PO IiŚ z dnia 2 listopada 2009 r.
zaleceniaudp_mrr_gdos_przedsiewziecia_miejskie.pdf
zaleceniaudp_mrr_gdos_przedsiewziecia_miejskie.pdf - (108,08 KB) Zalecenia w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE
informacja_o_mozliwosci_certyfikowania_do_ke.pdf
informacja_o_mozliwosci_certyfikowania_do_ke.pdf - (49,87 KB) Informacja o możliwości certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych wykonawcom przez beneficjentów.
zalecenia_kontrola_na_zakonczenie_i_kontrola_trwalosci.pdf
zalecenia_kontrola_na_zakonczenie_i_kontrola_trwalosci.pdf - (1,13 MB) Zalecenia nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu (obowiązują od 13 grudnia 2010 r.).
podrecznik_ws_trwalosci_projektu_20.03.2012.pdf
podrecznik_ws_trwalosci_projektu_20.03.2012.pdf - (484,9 KB) Podręcznik "Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich"
zalecenia_izpoiis_nr_18_2013.pdf
zalecenia_izpoiis_nr_18_2013.pdf - (8,44 MB) Zalecenia IZ POIiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów Programu Infrastruktura i Środowisko".

Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2014_12_15_harmonogram_poiis.pdf
2014_12_15_harmonogram_poiis.pdf - (118,16 KB) Harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
(stan na 15 grudnia 2014 r.)

Zobacz również