Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Dokumenty programowe

Dokumenty programowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

2015-07-15_zalecenia_zamkniecie_pois_v_2.pdf
2015-07-15_zalecenia_zamkniecie_pois_v_2.pdf - (410,17 KB) Zalecenia dotyczące zamknięcia POIiŚ 2007-2013
nsro_maj_2007.pdf
nsro_maj_2007.pdf - (1,45 MB) NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - maj 2007 r.
program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko_wersja_5.0.pdf
program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko_wersja_5.0.pdf - (2,53 MB) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 5.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 18 marca 2016 r.)
szop_dokument_glowny_5.3_20160606.pdf
szop_dokument_glowny_5.3_20160606.pdf - (2 MB) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 5.3 z dnia 6 czerwca 2016 r.)
szop_dokument_glowny_5.3_20160606_rej_zm.pdf
szop_dokument_glowny_5.3_20160606_rej_zm.pdf - (2 MB) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 5.3 z dnia 6 czerwca 2016 r.) - tryb "rejestruj zmiany"
kryteria_wersja_20_czysta_29042015.zip
kryteria_wersja_20_czysta_29042015.zip - (4,18 MB) Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 16 września 2015 r.
kryteria_wersja_20_rej_zmiany_29042015.zip
kryteria_wersja_20_rej_zmiany_29042015.zip - (4,31 MB) Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 16 września 2015 r. - tryb zmian
szop_zalacznik_2_ver.5.3_20160606.pdf
szop_zalacznik_2_ver.5.3_20160606.pdf - (370 KB) Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja 5.3 z dnia 6 czerwca 2016 r.)
szop_zalacznik_2_ver.5.3_20160606_rej_zm.pdf
szop_zalacznik_2_ver.5.3_20160606_rej_zm.pdf - (370,21 KB) Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja 5.3 z dnia 6 czerwca 2016 r.) - tryb "rejestruj zmiany"
szop_zalacznik_3_ver5.3_20160606.pdf
szop_zalacznik_3_ver5.3_20160606.pdf - (197,29 KB) Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja 5.3 z dnia 6 czerwca 2016 r.)
szop_zalacznik_3_ver5.3_20160606_rej_zm.pdf
szop_zalacznik_3_ver5.3_20160606_rej_zm.pdf - (227,23 KB) Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja 5.3 z dnia 6 czerwca 2016 r.) - tryb "rejestruj zmiany"
szop_zalacznik_4_ver.5.3_20160606.pdf
szop_zalacznik_4_ver.5.3_20160606.pdf - (64,64 KB) Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja 5.3 z dnia 6 czerwca 2016 r.)
szop_zalacznik_4_ver.5.3_20160606_rej_zm.pdf
szop_zalacznik_4_ver.5.3_20160606_rej_zm.pdf - (70,54 KB) Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja 5.3 z dnia 6 czerwca 2016 r.) - tryb "rejestruj zmiany"
szop_zalacznik_5_ver.5.3_20160606_rej_zm.pdf
szop_zalacznik_5_ver.5.3_20160606_rej_zm.pdf - (203,22 KB) Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja 5.3 z dnia 6 czerwca 2016 r.)
szop_zalacznik_5_ver5.3_20160606.pdf
szop_zalacznik_5_ver5.3_20160606.pdf - (203,22 KB) Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja 5.3 z dnia 6 czerwca 2016 r.) - tryb "rejestruj zmiany"
komunikat_ze_strony_www.docx
komunikat_ze_strony_www.docx - (15,82 KB) Aktualizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 5.0 z dnia 3 marca 2016 r.) - Informacja o zmianach

Zobacz również