Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Wytyczne

Zbiór wytycznych - pliki do pobrania:

2015.08.25_wytyczne_przech.dok.po_iis.pdf
2015.08.25_wytyczne_przech.dok.po_iis.pdf - (151,66 KB) Wytyczne w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach PO IiŚ (obowiązujące od dnia 25.08.2015 r.)
wytyczne_kwalifikowanie_pois_90316_pdf.pdf
wytyczne_kwalifikowanie_pois_90316_pdf.pdf - (1,12 MB) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ (obowiązujące od dnia 09.03.2016 r.)
lista_najwazniejszych_zmian_08052015.pdf
lista_najwazniejszych_zmian_08052015.pdf - (29,27 KB) Opis najważniejszych zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ (obowiązujące od dnia 02.06.2015 r.)
wytyczne_w_zakresie_kontroli.pdf
wytyczne_w_zakresie_kontroli.pdf - (421,1 KB) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (obowiązujące od dnia 28.05.2013 r.)
zalaczniki_do_wytycznych.zip
zalaczniki_do_wytycznych.zip - (889,8 KB) Załączniki do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (obowiązujące od dnia 28.05.2013 r.)
wytyczne_sprawozdawczosc_pois_02012015.7z
wytyczne_sprawozdawczosc_pois_02012015.7z - (255,89 KB) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ (obowiązujące od dnia 01.01.2015r.)
opis_zmian_wytyczne_sprawozdawczosc_pois_02012015.pdf
opis_zmian_wytyczne_sprawozdawczosc_pois_02012015.pdf - (41,83 KB) Opis zmian w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości POIiŚ (obowiązujących od dnia 01.01.2015r.)
wytyczne_w_zakresie_sposobu_korygowania_wydatkow_08052013.pdf
wytyczne_w_zakresie_sposobu_korygowania_wydatkow_08052013.pdf - (465,48 KB) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ 2007-2013 (obowiązujące od dnia 29.04.2013 r.)
zatwierdzone_wytyczne_projekty_indywidulane_2013.08.23.zip
zatwierdzone_wytyczne_projekty_indywidulane_2013.08.23.zip - (224,25 KB) Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych (obowiązujące od dnia 23.08.2013 r.)
2013.08.23_wytyczne_projekty_indywidualne_opis_zmian.pdf
2013.08.23_wytyczne_projekty_indywidualne_opis_zmian.pdf - (31,56 KB) Opis zmian w Wytycznych w zakresie projektów indywidualnych (obowiązujących od dnia 23.08.2013 r.)
wytyczne_horyzontalne_dot._kwalifikowania_wydatkow.pdf
wytyczne_horyzontalne_dot._kwalifikowania_wydatkow.pdf - (224,27 KB) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (obowiązujące od dnia 14.05.2010 r.)
procedura_zatwierdzona_90908_z_poprawka_redakcyjna.pdf
procedura_zatwierdzona_90908_z_poprawka_redakcyjna.pdf - (151,45 KB) Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych (wersja obowiązująca od dnia 19.09.2008r.)
wytyczne_procedura_odwolawcza_12.04.2011.pdf
wytyczne_procedura_odwolawcza_12.04.2011.pdf - (170,55 KB) Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. (obowiązujące od 27 kwietnia 2011 r.)
wytyczne_6_ewaluacja.pdf
wytyczne_6_ewaluacja.pdf - (139,08 KB) Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 (obowiązujące od dnia 30.05.2007 r.)
wytyczne_ocena_oddzialywania_na_srodowisko_03_06_08.pdf
wytyczne_ocena_oddzialywania_na_srodowisko_03_06_08.pdf - (366,16 KB) Wytyczne Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r.w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (dla przedsięwzięć do 15.11.2008 r.
stan_prawny_po_ustawoos_2008_wyt_mrr_050509.pdf
stan_prawny_po_ustawoos_2008_wyt_mrr_050509.pdf - (607,23 KB) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (dla przedsięwzięć po 15.11.2008 r.)
wytyczne_projekty_inwestycyjne_srodowisko_2013.05.10.pdf
wytyczne_projekty_inwestycyjne_srodowisko_2013.05.10.pdf - (616,84 KB) Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (obowiązujące od dnia 11.06.2013 r.)
2013.05.10__wytyczne_projekty_inwestycyjne_srodowisko_opis_zmian.pdf
2013.05.10__wytyczne_projekty_inwestycyjne_srodowisko_opis_zmian.pdf - (21,94 KB) Opis zmian w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
20150811_warianty_14_20.pdf
20150811_warianty_14_20.pdf - (172,73 KB) Warianty rozwoju gospodarczego Polski do Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (wersja z 11 sierpnia 2015 r.)
wytyczne_projekty_inwestycyjne_srodowisko.pdf
wytyczne_projekty_inwestycyjne_srodowisko.pdf - (317,19 KB) Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 (obowiązujące od dnia 14.11.2011 r.)
2012.07.27_wytyczne_sektor_odpadowy.pdf
2012.07.27_wytyczne_sektor_odpadowy.pdf - (339,72 KB) Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami (obowiązujące od dnia 27 lipca 2012 r.)
wytyczne_info_promo_10_06_2010_.rar
wytyczne_info_promo_10_06_2010_.rar - (153,92 KB) Wytyczne w zakresie informacji i promocji (obowiązujące od dnia 02.07.2010 r.)

 

Wszystkie obowiązujące wytyczne są dostępne na stronie internetowej, pod adresem:

http://www.pois.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx

Zobacz również