Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Generator Wniosków o Płatność

Generator Wniosków o Płatność (GWP) to narzędzie umożliwiające przygotowanie i przekazanie wniosków o płatność przez beneficjentów dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Generator obsługuje osie i działania dla, których Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Środowiska tj.: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 a także oś i działania 9.1, 9.2, 9.3 dla których Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki.
GWP jest oparty na sieci Internet oraz gromadzi zakres danych zgodny z „Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” z dnia 8.10.2010 roku.

Adresy Generatora Wniosków o Płatność ze środków POIS 2007-2013:

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/

 

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/test/ - wersja testowa Generatora Wniosków o Płatność


 

Zobacz również