Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Ważne informacje dotyczące uruchomienia produkcyjnego Generatora Wniosków o Płatność

28-02-2011, 10:44

W dniu dzisiejszym został uruchomiony produkcyjnie Generator Wniosków o Płatność.
W związku z faktem, iż do Generatora zostały zaimportowane dane historyczne z zatwierdzonych wniosków o płatność, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13) do dnia 11.02.2011 roku, prosimy o:

  • weryfikację zaimportowanych wniosków o płatność (pod względem poprawności danych dotyczących ilości wniosków, wartości na jakie zostały złożone i okresów za jakie zostały złożone, poprawności wskaźników produktu i rezultatu) -> w przypadku stwierdzenia błędów prosimy o przesłanie informacji ze wskazaniem błędów/braków na adres: gwp@nfosigw.gov.pl,
  • kontakt z administratorem NFOŚiGW (22/459-04-95) w przypadku gdy w systemie znajdują się niepełne dane, np. zaimportowano dane dotyczące dwóch pierwszych wniosków o płatność, zaś beneficjent chce złożyć wniosek o płatność nr 4. (czyli w GWP brakuje wniosku o płatność nr 3),
  • kontakt z koordynatorem projektu, w przypadku gdy w systemie nie została zarejestrowana umowa o dofinansowanie i beneficjent nie może złożyć wniosku o nadanie uprawnień (aby złożyć wniosek o nadanie uprawnień konieczne jest zarejestrowanie w systemie umowy o dofinansowanie i beneficjenta).
     

Zobacz również