Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Przerwa techniczna - instalacja nowej wersji

07-06-2011, 07:17

W związku z instalacją nowej wersji Generatora Wniosków o Płatność w dniu dzisiejszym tj.  07.06.2011 roku od godziny 15.00 planowane jest wyłączenie systemu.
Bardzo prosimy o zakończenie pracy w dniu dzisiejszym do godziny 14.30.

Najważniejsze zmiany jakie zostaną wprowadzone w nowej wersji Generatora to:
Na poziomie Beneficjenta:

  • kopiowanie danych z ostatnio przekazanego wnioskuj do IW. Część danych kopiuje się automatycznie natomiast w tabeli nr 12 (kolumna – Stan realizacji), tabeli nr 13 (kolumny 4 i 5), w tabeli nr 15a oraz w pkt. 16 – użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia danych „na żądanie” z ostatniego przekazanego wniosku do IW;
  • możliwość wczytywania zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (tabela nr 9) z pliku zapisanego w formacie CSV;
  • zmiana funkcjonowania tabeli nr 12, 13 i 15a – w nowej wersji zadania wprowadzane będą w tabeli nr 12 (tak jak obecnie) jednak użytkownik otrzyma możliwość decydowania, które zadanie ma się pojawić w tabeli nr 13 i 15a, jednocześnie dodana została możliwość wprowadzania dodatkowych wierszy w tabeli 13 niezależnie od zadań jakie zostały wymienione w tabeli nr 12;
  • umożliwienie wprowadzania wartości z czterem miejscami po przecinku w tabeli 15a (wskaźniki produktu);
  • dodanie pola pozwalającego na wprowadzenie informacji dotyczącej osób podpisujących wniosek o płatność,
  • dodanie pola pozwalającego na wprowadzenie informacji o miejscu przechowywania dokumentacji (punkt 19 wniosku o płatność),
  • dodanie pola tekstowego pozwalającego na wprowadzenie listy załączników  do wniosku (punkt 20 wniosku o płatność).

Na poziomie Instytucji Wdrażającej:

  • zmieniono sposób rejestracji oceny wniosku – zamiast dotychczasowego rejestrowania wyników ocen (formalnej, merytorycznej i rachunkowej) wprowadzony został uproszczony sposób polegający na ocenie pozytywnej lub negatywnej (przy czym zachowana została możliwość poprawy wniosku przez pracownika IW – czyli utworzenia wersji IW);
  • odblokowano kartę informacyjną (załącznik nr 2a) tak, iż jest ona dostępna od momentu weryfikacji sumy kontrolnej a nie jak było obecnie tzn. wniosek miał trzy oceny pozytywne;
  • wprowadzono funkcję importu danych dotyczących beneficjenta i umowy z plików xml.


Szczegółowy opis wprowadzonych zmian wraz ze sposobem ich obsługi znajdować się będzie w Instrukcjach obsługi, które będą dostępne dla Państwa od dnia 08.06.2011 roku pod adresem:

http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc/instrukcje/

Na stronie internetowej generatora dostępny będzie również wzór pliku (xls wraz instrukcją jego przygotowania), który umożliwi wczytanie danych do tabeli nr 9 oraz schematy xml dla plików dotyczących beneficjentów i umów pozwalające na wczytanie tych danych do Generatora.

Zobacz również