Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Informacje ogólne

Zakres funkcjonalny systemu obejmuje między innymi następujące elementy:

 • przygotowanie (wprowadzenie, weryfikacje, zatwierdzenie) wniosku o płatność na poziomie beneficjenta wraz z przekazaniem go do właściwego IW,
 • drukowanie wersji papierowej (w celu podpisania i wysłania do IW),
 • weryfikację, ocenę i zatwierdzenie wniosku na poziomie IW,
 • funkcje umożliwiająca eksport tabeli 9
 • dołączenie załączników do wniosku.

Użytkownikami systemu są:

 • Beneficjenci POIiŚ,
 • Instytucje Wdrażające (NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych)
 • Instytucje Pośredniczące (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki)

 

Rodzaje użytkowników Generatora i ich role:

Pracownicy beneficjenta rejestrujący dokumenty – posiadają uprawnienia do:

 • wypełniania odpowiednich formularzy,
 • drukowania dokumentów,
 • eksportu dokumentów do pliku.

Pracownicy beneficjenta akceptujący dokumenty – posiadają uprawnienia do akceptacji dokumentów i przekazywania ich drogą elektroniczną do weryfikacji, do instytucji wdrażających.
Pracownicy instytucji wdrażających weryfikujący dokumenty – posiadają uprawnienia do:

 • rejestrowanie oceny dokumentów,
 • rejestrowania korekty wniosku przez IW

Pracownicy instytucji zatwierdzający dokumenty – posiadają uprawnienia do ostatecznego zatwierdzania zweryfikowanych pozytywnie dokumentów, lub odsyłania dokumentów do poprawy.
Pracownicy instytucji zarządzający danymi beneficjentów i umów – posiadają uprawnienia w zakresie rejestracji danych podstawowych, tj.:

 • rejestracji beneficjentów,
 • rejestracja projektów i umów.

Administratorzy IW – użytkownicy z tej grupy odpowiadają za obsługę administracyjną wniosków o nadanie uprawnień wpływających do danej instytucji.
 

Zobacz również