Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Wymagania i dostęp

Korzystanie z Generatora jest możliwe tylko i wyłącznie po założeniu konta użytkownika. Konta użytkowników beneficjentów zakładane są przez Administratorów właściwych IW, konta Administratorów IW tworzone są przez Administratorów NFOŚiGW.
W celu utworzenia konta należy wypełnić formularz, który dostępny jest na głównym ekranie logowania Generatora. Wypełniony formularz musi zostać wydrukowany, podpisany przez osobę uprawnioną i przekazany do Administratora właściwego IW.
 

Minimalne wymagania dla stacji roboczych:

Minimalne wymagania umożliwiające pracę z Generatorem Wniosków o Płatność:

  • przeglądarka internetowa Internet Explorer 7.0, lub nowsza (w przypadku IE 8 należy wyłączyć tryb zgodności – compatibility view) albo Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowsza,
  • zainstalowane oprogramowanie JAVA w wersji 5.0 Update 11 lub wyższej,
  • system operacyjny wspierający zestaw do składania bezpiecznego podpisu (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalność podpisu elektronicznego),
  • oprogramowanie do obsługi bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalność podpisu elektronicznego),
  • połączenie z siecią Internet.

W przypadku nie spełnienia wymagań minimalnych po zalogowaniu do Generatora system rozpocznie instalację brakujących komponentów.

Linki do oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania Generatora Wniosków o Płatność:

http://www.java.com/pl/ - JAVA
http://get.adobe.com/reader/ - Adobe Reader
 

Zobacz również