Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ – konkurs nr 9

 

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2013).

Wnioski należy składać w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Pełna treść ogłoszenia

 

Nabór wniosków w ramach działania 2.2. POIiŚ – konkurs nr 9

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013)

Wnioski należy składać w terminie od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ – konkurs nr 8

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013).

Wnioski należy składać w terminie od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ – konkurs nr 7

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013).

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 27 maja 2013 r. o godz. 15.00.

 

Nabór wniosków w ramach działania 2.2. POIiŚ – konkurs nr 8

Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013)

Wnioski należy składać w terminie od 21 stycznia 2013 do 25 lutego 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ – konkurs nr 6

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012).

Wnioski należy składać w terminie od 4 czerwca 2012 r. do 20 sierpnia 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 

 

Nabór wniosków w ramach działania 2.2. POIiŚ – konkurs nr 7

Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)

Wnioski należy składać w terminie od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Zobacz również