Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kontakt

Aktualizacja: 08.06.2021 r.

Informacje ogólne:
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

I priorytet PO IiŚ:
Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami
Wydział Ochrony Wód aktualna nazwa (Departament Ochrony Wód)
Sekretariat: tel. (22) 45-90-548

II priorytet PO IiŚ:
Departament Ochrony Ziemi
Sekretariat: tel. (22) 45-90-427

III priorytet PO IiŚ:
Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami
Wydział Gospodarki Wodnej (aktualna nazwa: Departament Adaptacji do Zmian Klimatu)
Sekretariat: tel. (22) 45-90-131

IV priorytet PO IiŚ:
Departament Energii i Innowacji (aktualna nazwa: Departament Energii)
Sekretariat:: tel. (22) 45-90-452

V priorytet PO IiŚ:
Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej (Aktualna nazwa: Wydział Ochrony Przyrody)
Beata Wójcik-Napiórkowska –  e-mail: beata.wojcik-napiorkowska@nfosigw.gov.pl

IX priorytet PO IiŚ:
Departament Energii i Innowacji (aktualna nazwa: Departament Energii)
Sekretariat:: tel. (22) 45-90-452

Zobacz również