Nabory wniosków

Nabór wniosków dla projektów systemowych dla jednostek administracji centralnej

12-05-2015, 11:54
NFOŚiGW ogłasza nabór projektów dot. przygotowania dokumentacji dla potrzeby termomodernizacji budynków użyteczności publicznej realizowanych przez jednostki administracji centralnej oraz podległe im...

Nabór wniosków w ramach działania 1.1. POIiŚ – XV runda konkursowa

14-11-2014, 09:53
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

Nowy nabór wniosków w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.2

15-10-2014, 10:00
NFOŚiGW ogłasza nowy konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ (działania inwestycyjne)

29-09-2014, 11:09
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ (rekultywacja składowisk)

29-09-2014, 10:50
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

Nabór wniosków w ramach działania 1.1. POIiŚ – XIV runda konkursowa

29-09-2014, 09:26
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ

19-05-2014, 09:40
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

11-04-2014, 10:29
Ministerstwo Środowiska zaktualizowało Regulamin do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosku...

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ

28-03-2014, 09:00
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

Zmiany w XIII naborze wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - dodatkowy typ projektów

18-03-2014, 09:39
14 marca 2013 r. Ministerstwo Środowiska poinformowało o zmianie regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 w ramach Działania 1.1. POiiŚ.
1  2  3    

Zobacz również

powrót
do góry