Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Nasze projekty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca priorytety Programu Infrastruktura i Środowisko prezentuje Mapę projektów POIiŚ 2007-2013

Mapa Projektów zawiera najbardziej efektywne i najciekawsze przedsięwzięcia ze wsparciem Funduszy Europejskich zrealizowane  przez naszych Beneficjentów w 16 województwach, na terenie całego kraju.

Zobacz również