Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Harmonogram konkursów dla działania 9.1-9.3

stan na 10.10.2014 r.

Działanie Data rozpoczęcia naboru Miejsce ogłoszenia naboru Termin zakończenia naboru Planowana data (kolejnego) naboru
Działanie 9.1
Wysokosprawne wytwarzanie energii

27 lutego 2009r. (ogłoszenie konkursu)
1 kwietnia 2009r. (rozpoczęcie naboru)

---------------------

25 sierpnia 2010 r. (ogłoszenie konkursu)
27 września 2010 r. (rozpoczęcie naboru)

www.nfosigw.gov.pl
Dziennik ogólnopolski

30 kwietnia 2009r.

------------------------

29 października 2010 r.

obecnie nie planuje się
Działanie 9.2
Efektywna dystrybucja energii
11 maja 2010 r. (ogłoszenie konkursu)
14 czerwca 2010 r. (rozpoczęcie naboru)
www.nfosigw.gov.pl
Dziennik ogólnopolski
5 lipca 2010r. październik 2014 r.
Działanie 9.3
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej

15 grudnia 2008r. (ogłoszenie konkursu)
2 lutego 2009r.(rozpoczęcie naboru)

---------------

2 sierpnia 2013r. (ogłoszenie konkursu)

2 września 2013r. (rozpoczęcie naboru)

 

www.nfosigw.gov.pl
Dziennik ogólnopolski

6 marca 2009r.

----------------------

31 października 2013

obecnie nie planuje się

 

Zobacz również