Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Przebieg konkursu nr 2 działania 9.1

Aktualizacja Listy Rankingowej

W dniu 15 listopada 2011 r. została zatwierdzona aktualizacja listy rankingowej uwzględniająca procedurę odwoławczą i uwolnienie środków z rezerwy. Poniżej zamieszczamy aktualizację listy rankingowej.


Wyniki oceny projektów pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia

W dniu 21 lipca 2011 r. zostały zatwierdzone wyniki oceny merytorycznej II stopnia, z rundy
nr 2/PO IiŚ/9.1/2010 dla działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej zamieszczamy listę projektów z pozytywnym oraz negatywnym wynikiem oceny merytorycznej II stopnia.


Lista rankingowa projektów

W dniu 7 kwietnia 2011 r. została zatwierdzona lista rankingowa projektów, które uzyskały wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia, z rundy nr 2/PO IiŚ/9.1/2010 dla działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poniżej zamieszczamy listę rankingową projektów wraz z informacjami uzupełniającymi nt. doprecyzowania kryteriów oceny oraz projektów, które nie uzyskały minimum punktowego.


Wyniki oceny formalnej

3 lutego 2011 r. zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.1/2010.

15 projektów zostało ocenionych pozytywnie pod kątem kryteriów formalnych i przeszło do etapu oceny merytorycznej I stopnia. 14 projektów otrzymało negatywną ocenę, 1 Wnioskodawca wycofał projekt z procedury konkursowej.

Poniżej zamieszczamy listę projektów z pozytywnym oraz negatywnym wynikiem oceny formalnej.


 
Zakończony nabór w konkursie działania 9.1 – podsumowanie
 
Dnia 29 października 2010 r. zakończył się nabór wniosków dla działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.1/2010. Złożono 30 wniosków o dofinansowanie o całkowitym koszcie realizacji projektów w wysokości 831 154 282,50 zł, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 331 699 156,54 zł. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 58 mln zł.

 

Zobacz również