Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Przebieg konkursu nr 1 działania 9.1

Aktualizacja wyników oceny merytorycznej II stopnia - po rozpatrzeniu odwołań

Wyniki oceny projektów pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.1/2009 dla działania 9.1 PO IiŚ - zaktualizowane po zakończeniu rozpatrzenia procedury odwoławczej w odniesieniu do wszystkich projektów:

 


Aktualizacja listy rankingowej

Wyniki oceny projektów pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.1/2009 dla działania 9.1 PO IiŚ - zaktualizowane po ocenie merytorycznej I stopnia wniosków przywróconych do konkursu w wyniku pozytywnego rozpatrzenia procedury odwoławczej od wyników oceny pod kątem kryteriów formalnych.

1-lista_rankingowa_9.1_zaktualizowana.pdf
1-lista_rankingowa_9.1_zaktualizowana.pdf - (69,57 KB) Zaktualizowana lista rankingowa projektów, które uzyskały wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia
2-lista_proj_ktore_nie_uzysk_wym_min_pkt_zaktualizowana.pdf
2-lista_proj_ktore_nie_uzysk_wym_min_pkt_zaktualizowana.pdf - (22,03 KB) Zaktualizowana lista projektów, które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego w ramach Konkursu
3-inf_nt_przedz_oceny_punktowej_kryt_2-5.pdf
3-inf_nt_przedz_oceny_punktowej_kryt_2-5.pdf - (440,57 KB) Informacja nt. doprecyzowania Kryteriów wyboru projektów w ramach Konkursu
4-inf_nt_zm_rk.pdf
4-inf_nt_zm_rk.pdf - (409,08 KB) Informacja nt. zmiany do Regulaminu
5-inf_nt_gotow_realiz.pdf
5-inf_nt_gotow_realiz.pdf - (417,88 KB) Informacja nt. granicznego terminu uzyskania gotowości realizacyjnej dla projektów złożonych w ramach Konkursu

 

 

Wyniki oceny formalnej

wyniki_ocena_formalna_konkursu_nr_1_poiis_9_1_2009.zip
wyniki_ocena_formalna_konkursu_nr_1_poiis_9_1_2009.zip - (97,45 KB) Wyniki oceny projektów pod kątem kryteriów formalnych w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.1/2009 – wraz z uzupełnieniem po ponownej ocenie formalnej wniosków przywróconych w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów
informacja_nt_konkursu_9.1_wer_21_05_2009.pdf
informacja_nt_konkursu_9.1_wer_21_05_2009.pdf - (447,94 KB) Informacja nt. wniosków złożonych w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.1/2009
informacja_nf_dot_procedury_odwolawczej_9.1.pdf
informacja_nf_dot_procedury_odwolawczej_9.1.pdf - (442,12 KB) Informacja dot. procedury odwoławczej w 9.1

Zobacz również