Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Przebieg konkursu nr 1 działania 9.2

Wyniki oceny projektów pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 dla działania 9.2

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę projektów ocenionych pozytywnie pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 dla działania 9.2 PO IiŚ.

 

Zmiana Regulaminu konkursu 1/POIiŚ/9.2/2010

W związku ze zwiększeniem budżetu działania 9.2 POIiŚ dokonano zmiany Regulaminu konkursu w zakresie dostępnych środków (zmiana § 4 pt.Informacja o Działaniu 9.2 w ramach Priorytetu IX PO IiŚ).

Aktualizacja listy rankingowej Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010

Wyniki oceny projektów pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 dla działania 9.2 PO IiŚ - zaktualizowane po ocenie merytorycznej I stopnia wniosków przywróconych do konkursu w wyniku pozytywnego rozpatrzenia procedury odwoławczej od wyników oceny pod kątem kryteriów formalnych oraz oceny merytorycznej I stopnia.

Ważne: wnioskowane oraz rekomendowane kwoty dofinansowania pozostawiono na poziomie Listy rankingowej zatwierdzonej w dniu 24 listopada 2010r., aktualizacja Listy rankingowej nie uwzględnia ew. zmian kosztów zgłoszonych we wnioskach złożonych do oceny merytorycznej II stopnia.

  

Uwaga! Zmiana załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010
Uprzejmie informujemy, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej zmieniony został punkt 9 Załącznika nr 5 pn. "Załączniki wymagane do oceny w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia" do Regulaminu konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 w zakresie udokumentowania prawa do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne objete wnioskiem o dofinansowanie. 

5._zal._nr_5_zalaczniki_wymagane_do_oceny_w_oparciu_o_kryteria_merytoryczne_2_stopnia.doc
5._zal._nr_5_zalaczniki_wymagane_do_oceny_w_oparciu_o_kryteria_merytoryczne_2_stopnia.doc - (457 KB) Załączniki wymagane do oceny w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia

Lista rankingowa Konkursu nr 1/PO IiŚ/9.2/2010 dla działania 9.2

Minister Gospodarki w dniu 24.11.2010 r. zatwierdził listę rankingową projektów, które uzyskały wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia z rundy nr 1/PO IiŚ/9.2/2010 dla działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii

Poniżej zamieszczamy listę rankingową

 

lista_rankingowa_9_2.pdf
lista_rankingowa_9_2.pdf - (48,21 KB) Lista rankingowa projektów, które uzyskały wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia dla działania 9.2
lista_projektow_ktore_nie_uzyskaly_minimum_pkt_9.2.pdf
lista_projektow_ktore_nie_uzyskaly_minimum_pkt_9.2.pdf - (28,61 KB) Lista projektów, które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego po ocenie merytorycznej I stopnia dla działania 9.2
info_nt_przedz_oceny_punktowej.pdf
info_nt_przedz_oceny_punktowej.pdf - (164,38 KB) Informacja na temat doprecyzowania Kryteriów wyboru projektów nr 2 i 3 w ramach konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 dla działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii PO IiŚ

 

 

Zakończony nabór w konkursie działania 9.2 - podsumowanie

W dniu 05.07.2010 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 dla działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii IX priorytetu PO IiŚ.
Do NFOŚiGW wpłynęły 52 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1 059 565 973,31 PLN.

 

  Liczba wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania - PLN
Ciepłownictwo 39 839 833 484,71
Energetyka 13 219 732 488,60
Razem
52 1 059 565 973,31

 

Zobacz również