Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Przebieg konkursu nr 1 działania 9.3

Zmiana Regulaminu konkursu 1/POIiŚ/9.3/2008

W związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ z dnia 14.08.2012 r. w zakresie zwiększenia budżetu działania 9.3 POIiŚ oraz zmiany maksymalnego udziału dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych z 50 % na 85% dokonano zmiany Regulaminu konkursu (zmiana § 4 pt. Informacja o Działaniu 9.3 w ramach Priorytetu IX PO IiŚ, § 7 pt. Wysokość dofinansowania oraz pkt. Załączniki).

regulamin_konkursu_9.pdf
regulamin_konkursu_9.pdf - (281,26 KB)

Wyniki oceny projektów pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008 dla działania 9.3

Aktualizacja z dnia 20.02.2012 r. list z wynikami oceny projektów pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008 dla działania 9.3

 

 

Informacja na temat zwiększenia alokacji środków na Działanie 9.3

Dnia 20.01.2010 r. nastąpiła aktualizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie alokacji dla Działania 9.3 z 55,27 mln euro do 76,67 mln euro.

II wersja Listy rankingowej - po zwiększeniu alokacji - dostępna poniżej.

 

 

Wczesniejsze informacje dotyczące przebiegu konkursu działania 9.3

zakatualizowana_lista_rankingowa_9.3.pdf
zakatualizowana_lista_rankingowa_9.3.pdf - (139,79 KB) Zaktualizowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu 1/POIiŚ/9.3/2008
informacja_o_konkursie_9.3_28.04.pdf
informacja_o_konkursie_9.3_28.04.pdf - (75,87 KB) Informacja nt. konkursu 9.3
wyniki_ocena_formalna_konkursu_nr_1_poiis_9.3_2008.zip
wyniki_ocena_formalna_konkursu_nr_1_poiis_9.3_2008.zip - (739,6 KB) Wyniki oceny projektów pod kątem kryteriów formalnych w ramach Konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008
lista_rankingowa_20_07_2009_popr.pdf
lista_rankingowa_20_07_2009_popr.pdf - (118,94 KB) Lista rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia z rundy 1/POIiŚ/9.3/2008

Zobacz również