Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Przebieg konkursu nr 2 działania 9.3

Lista sprawdzająca Beneficjenta zawartości Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczona została lista sprawdzająca Beneficjenta zawartości Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) pod kątem zgodności z wymaganiami konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013.

ls_do_pgn_-_dla_beneficjenta.docx
ls_do_pgn_-_dla_beneficjenta.docx - (32,2 KB) Lista sprawdzająca dla Beneficjenta

Lista zawartych umów o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach działania 9.3

Poniżej zamieszczamy Listę zawartych umów o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

uod_pgn_www.pdf
uod_pgn_www.pdf - (628,23 KB) Lista zawartych umów o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach działania 9.3

Zatwierdzenie Raportu nr 5 z oceny wniosków PGN

W dniu 11.03.2015 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 5 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową projektów ocenionych negatywnie oraz wykaz zmian w nazewnictwie i kwotach dofinansowania. Listy stanowią załączniki nr 2 i 3 do Raportu z oceny nr 5.

Zatwierdzenie Raportu nr 4 z oceny wniosków PGN

W dniu 27.01.2015 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 4 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie. Listy stanowią załączniki nr 1 i 2 do Raportu z oceny nr 4.

Trzecie zwiększenie alokacji dla projektów PGN

W dniu 25.11.2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło zwiększenie budżetu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej z kwoty 40 mln zł do kwoty 42 mln zł.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową projektów ocenionych pozytywnie.

Rozszerzenie podstawowej listy rankingowej PGN

W wyniku powstałych oszczędności NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca dla konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej zaktualizował listę rankingową konkursu.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową projektów ocenionych pozytywnie.

 

Drugie zwiększenie alokacji dla projektów PGN

W dniu 07.10.2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło zwiększenie budżetu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej z kwoty 29,593 mln zł do kwoty 40,000 mln zł.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową projektów ocenionych pozytywnie.

 

 

Zwiększenie alokacji dla projektów PGN

29.08.2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło zwiększenie budżetu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej o kwotę 2,093 mln zł. Aktualny budżet konkursu to 29,593 mln zł. Tym samym część projektów "rezerwowych" staje się projektami z listy "podstawowej".

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową projektów ocenionych pozytywnie.
 

 

Zatwierdzenie Raportu nr 3 z oceny wniosków PGN


W dniu 18.07.2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 3 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki niskoemisyjnej.


Poniżej zamieszczamy listę rankingową projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie. Listy stanowią załączniki nr 1 i 2 do Raportu z oceny nr 3.
 

 

Zatwierdzenie Raportu nr 2 z oceny wniosków PGN

W dniu 16.06.2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 2 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

Projekty od nr 1 do nr 105 zostały zatwierdzone listą rankingową w Raporcie nr 1.
Dodatkowo w liście rankingowej Raportu nr 2 zatwierdzony został projekt nr 13a Gmina Rudziniec.
 

Poniżej zamieszczamy listę rankingową projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie. Listy stanowią załączniki nr 1 i 2 do Raportu z oceny nr 2.

 

 

Pierwsze Umowy PGN podpisane!

21 maja 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwsze Umowy o dofinansowanie dot. przygotowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. W ceremonii obok Beneficjentów uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki oraz mediów.

Link do obszernej informacji z uroczystej ceremonii podpisywania Umów.

 

Zatwierdzenie Raportu nr 1 z oceny wniosków PGN

W dniu 10.03.2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 1 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie. Listy stanowią załączniki nr 1 i 2 do Raportu z oceny nr 1.

Zobacz również