Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Przebieg konkursu nr 2 działanie 9.2

Llista projektów ocenionych pozytywnie w ramach Konkursu 2/POIiŚ/9.2/2014

W dniu 21.04.2015 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło listę projektów rekomendowanych do wsparcia po ocenie merytorycznej II stopnia w ramach Konkursu 2/POIiŚ/9.2/2014.

Poniżej lista projektów.

Lista rankingowa Konkursu 2/POIiŚ/9.2/2014

Ministerstwo Gospodarki w dniu 20.03.2015 r. zatwierdziło listę rankingową projektów, które uzyskały wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia z rundy nr 2/POIiŚ/9.2/2014 dla działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową

lista_rank._konkurs_nr_2_dzialanie_9.2_pois_20.03.2015.pdf
lista_rank._konkurs_nr_2_dzialanie_9.2_pois_20.03.2015.pdf - (21,19 KB) Lista rankingowa projektów, które uzyskały wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia dla działania 9.2
uzasadnienie_punktacji_20.03.2015_r..pdf
uzasadnienie_punktacji_20.03.2015_r..pdf - (37,37 KB) Informacja na temat doprecyzowania Kryteriów wyboru projektów nr 2 i 3 w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.2/2014 dla działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii PO IiŚ

Zobacz również