Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Szkolenie 9.06.2010 r. dla Wnioskodawców do działania 9.2 POIiŚ

 W dniu 9 czerwca 2010 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się szkolenie dla Wnioskodawców IX osi priorytetowej - Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Poniżej zamieszczamy prezentacje omówione podczas szkolenia.

 

Zobacz również