Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Szkolenie 7.10.2010 r. dla Wnioskodawców do działania 9.1 POIiŚ

W dniu 7 października 2010 r. w siedzibie NFOŚiGW odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców Konkursu 2 -  IX osi priorytetowej – Działanie 9.1.

Szkolenie było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Poniżej zamieszczamy preznetacje omówione podczas szkolenia.

Zobacz również