Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Szkolenie dla beneficjentów IX osi-grudzień 2014- Zegrze

W grudniu 2014 r. w Zegrzu odbyło się szkolenie  dla beneficjentów IX osi priorytetowej POIiŚ z zakresu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Szkolenie było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje przedstawione podczas szkolenia.

 

Prezentacje:

Zobacz również