Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Szkolenie dla beneficjentów IX osi-PGN-czerwiec 2015- Serock

 W czerwcu i lipcu 2015 r. w Serocku odbyły się 3 szkolenia dla beneficjentów IX osi priorytetowej POIiŚ z zakresu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Szkolenia były współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje przedstawione podczas szkoleń.

Zobacz również