Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Szkolenie 16-17.02.2012 IX osi POIiŚ działanie 9.2 Łódź

W dniach 16 – 17 lutego 2012 w Łodzi odbyło się szkolenie zorganizowane przez NFOŚiGW dla beneficjentów IX osi priorytetowej POIiŚ, działanie 9.2 z zakresu zarządzania i rozliczania projektów.

Szkolenie było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Poniżej zamieszczamy prezentacje przedstawione podczas szkolenia.

Zobacz również