Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Szkolenie dla Beneficjentów IX osi z 15.10.2013 r.

Szkolenie dla wnioskodawców Konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) z 15 października 2013 r.

Szkolenie było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej zamieszczamy prezentacje przedstawione podczas szkolenia.

wniosek_o_dofin_plany_gospodarki_niskoemisyjnej.pdf
wniosek_o_dofin_plany_gospodarki_niskoemisyjnej.pdf - (307,33 KB) Konkurs 2/PO IiŚ/ 9.3/ 2013 Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach Wniosek o dofinansowanie
nf_plany_gospodarki_niskoemisyjnej-15-10-2013.pdf
nf_plany_gospodarki_niskoemisyjnej-15-10-2013.pdf - (533,03 KB) Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3
prezentacja__warszawa_15102013ix.pdf
prezentacja__warszawa_15102013ix.pdf - (285,67 KB) Warunki zawierania umów z wykonawcami w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków POIiŚ
prezentacja_elk_warszawa_15.10.2013.pdf
prezentacja_elk_warszawa_15.10.2013.pdf - (4,18 MB) Planowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Doświadczenia miasta Ełk w gromadzeniu danych nt. zużycia energii i sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji.
nf_pgn-nowa_perspektywa.pdf
nf_pgn-nowa_perspektywa.pdf - (385,24 KB) Finansowanie gospodarki niskoemisyjnej w nowym POIiŚ na lata 2014-2020

Zobacz również