Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Filmowa promocja POIiŚ 2013


Co roku NFOŚiGW realizuje inną koncepcję promocji inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Pierwszy pomysł opierał się na dotarciu do odbiorców ze sfery finansów  i biznesu, poprzez 3 minutowe filmy emitowane 176 razy w TVN CNBC, które ostatecznie dotarły do 700 tys. rzeszy odbiorców.

W 2012 roku film zrealizowano w formie pięciu 30-sekundowych spotów, które pozwoliły dotrzeć z informacjami do 21 mln odbiorców poprzez emisję w  TV POLSAT w grupie odbiorców – ogół społeczeństwa.

W 2013 roku zaproponowaliśmy dwuczęściowe materiały filmowe. Część pierwsza to produkcja filmowa (ok. 3 minuty) zrealizowana na terenie 2 ciekawych inwestycji dofinansowanych w ramach POIiŚ w jednym filmie. Przedstawione zostały zarówno inwestycje zakończone, jak i w trakcie realizacji. Przy produkcji filmów została wykorzystana animacja komputerowa. Część druga to komentarz ekspertów. Ich zadaniem była ocena efektów wynikających  z realizacji inwestycji, poprawy infrastruktury oraz stanu środowiska naturalnego. Ostatecznie przygotowano pięć takich audycji poświęconych promocji I, II, III, IV oraz IX osi priorytetowej POIiŚ, które łącznie wyemitowano 40 razy w paśmie telewizji SUPERSTACJA. Filmy obejrzało pól miliona widzów. 

 

  PO IiŚ I
Gospodarka wodno-ściekowa

 

  PO IiŚ II
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 

 

  PO IiŚ III
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

 

  PO IiŚ IV
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

 

  PO IiŚ IX
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

 

 

 

Zobacz również