Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Informacja i promocja

ikonka przekierowanieLogo i logotypy Programu Infrastruktura i Środowisko
(nastąpi przekierowanie na stronę Portalu Funduszy Europejskich)

ksiega_identyfikacji_wizualnej.pdf
ksiega_identyfikacji_wizualnej.pdf - (7,15 MB) Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące zasad oznakowania działań informacyjno - promocyjnych określonych w Księdze Identyfikacji Wizualnej dla Narodowej Strategii Spójności
zasady_promocji_benef_poiis_ver_2_0_korekta_2012_04_26_.pdf
zasady_promocji_benef_poiis_ver_2_0_korekta_2012_04_26_.pdf - (1,59 MB) Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
zal_1_do_zasad_promocji_ver2_0_2012_04_26.pdf
zal_1_do_zasad_promocji_ver2_0_2012_04_26.pdf - (565,02 KB) Załącznik nr 1 – Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko
obowiazek_umieszczania_tablic_informacyjnych_w_miejscu_realizacji_projektu.pdf
obowiazek_umieszczania_tablic_informacyjnych_w_miejscu_realizacji_projektu.pdf - (127,34 KB) Informacja dla beneficjentów PO IiŚ w sprawie obowiązku umieszczania tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu - pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
01_10_2014_strategia_komunikacji_aktualizacja_sfc.pdf
01_10_2014_strategia_komunikacji_aktualizacja_sfc.pdf - (1,56 MB) Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (dokument zatwierdzony 4 listopada 2015 r., zawiera dane wg stanu na 1 października 2014 r.)
iknsro_stanowisko_wylaczenie_pzp_media.pdf
iknsro_stanowisko_wylaczenie_pzp_media.pdf - (112,25 KB) Stanowisko IKNSRO dotyczące wyłączenia przepisów ustawy PZP w zakresie emisji materiałów w radiu, telewizji lub Internecie

Zobacz również