Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Publikacje NFOŚiGW o Programie Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska (2014)

Folder, wydany przez NFOŚiGW w 2014 r. prezentujący aktualny stan realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, z akcentem na priorytety, w których Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą.

poiis_2007-2013.pdf
poiis_2007-2013.pdf - (268,08 KB)

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska (2013)

Aktualizacja pięciu ulotek informacyjnych, wydanych w 2010 r., prezentujących pięć priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko, w których Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą. Opis priorytetów i lista beneficjentów.

Euro-dotacje na ochronę ziemi

Ostatni z pięciu zeszytów serii wydawniczej 2011-2012 prezentującej wybrane projekty PO IiŚ koordynowane przez NFOŚiGW. Zeszyt pt. „Euro-dotacje na ochronę ziemi" zawiera prezentację wybranych 15 projektów realizowanych w ramach II priorytetu PO IiŚ „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”


       

Środowiskowe zasoby pod dobrą ochroną

Kontynuacja serii wydawniczej prezentującej wybrane projekty PO IiŚ koordynowane przez NFOŚiGW. Zeszyt pt. "Środowiskowe zasoby pod dobrą ochroną" zawiera prezentację 17 projektów realizowanych w ramach III priorytetu PO IiŚ.

Zysk w energii. Efekt w środowisku

Kontynuacja serii wydawniczej prezentującej wybrane projekty poszczególnych priorytetów POIiŚ, w których NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą. Publikacja "Zysk w energii. Efekt w środowisku" z prezentacją 25 wybranych projektów realizowanych w ramach IX osi priorytetowej POIiŚ.
 

Gospodarka wodno-ściekowa

Wydana w 2011 r. publikacja „Gospodarka wodno-ściekowa” prezentująca 24 wybrane projekty realizowane w ramach I osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko. Bogato ilustrowana publikacja, która powstała we współpracy z beneficjentami.
 

------------------------------------------------------------------------------------

...

Zielone dotacje dla firm

Prezentacja wybranych 20 projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW w ramach IV priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko. Świadectwo „ekologizacji” polskiego przemysłu.
 

------------------------------------------------------------------------------------

...

Rola NFOŚiGW w obsłudze PO IiŚ

Podstawowe informacje o największym programie operacyjnym Unii Europejskiej na lata 2007-2013 „Infrastruktura i Środowisko”. Narodowy Fundusz jest, obok wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, Instytucją Wdrażają PO IiŚ dla kilku priorytetów w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, zarządzania zasobami i efektywności energetycznej.

------------------------------------------------------------------------------------

       

PO IiŚ na półmetku

Wydana w lipcu 2010 r. publikacja prezentująca kilkadziesiąt realizowanych projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pięciu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko, wdrażanych przez Narodowy Fundusz. Katalog dobrych praktyk i projektów współfinansowanych także ze środków NFOŚiGW.

poiis_na_polmetku.pdf
poiis_na_polmetku.pdf - (2,47 MB)

------------------------------------------------------------------------------------

                

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska (2010)

Pięć ulotek informacyjnych, wydanych w 2010 r., prezentujących pięć priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko, w których Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą. Opis priorytetów i lista beneficjentów.

 

priorytet_i.pdf
priorytet_i.pdf - (521,3 KB)
priorytet_ii.pdf
priorytet_ii.pdf - (543,51 KB)
priorytet_iii.pdf
priorytet_iii.pdf - (540,44 KB)
priorytet_iv.pdf
priorytet_iv.pdf - (537,1 KB)
priorytet_ix.pdf
priorytet_ix.pdf - (515,46 KB)

Zobacz również