Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Stan zawierania umów o dofinansowanie projektów

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Instytucja Wdrażająca zawarł 1 155 umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PO IiŚ na łączną kwotę 15 338 205 804 PLN.

Stan zawierania przez NFOŚiGW umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PO IiŚ
riorytet Zawarte umowy o dofinansowanie Kwota dofinansowania (PLN)
 I 91 7 532 101 323
 II 24 2 747 164 849
 III 25 2 573 070 029
 IV 231 995 074 869
  IX
(działania 9.1, 9.2  i 9.3)
784 1 490 794 734
SUMA 1 155 15 338 205 804

 

Zobacz również