V Priorytet PO IiŚ - współfinansowanie

Program współfinansowania V priorytetu POIiŚ- ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych realizowany jest jako krajowy program priorytetowy oznaczony numerem 6.4.

Zasady dofinansowania ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć planowanych do współfinansowania w ramach V priorytetu PO IiŚ

Zobacz również

powrót
do góry