Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Realizacja Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja zaangażowana w realizację POIiŚ w sektorze środowiska i energetyki korzysta ze wsparcia unijnego od 2007 roku.


Sektor środowisko


RPD 2007-2008

Wartość projektu: 7 548 290,16 zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 6 416 046,63 zł

RPD 2009
Wartość projektu: 9 213 169,15 zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 7 825 379,07 zł

RPD 2010
Wartość projektu: 12 279 818,31 zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 10 206 938,11 zł

RPD 2011
Wartość projektu: 13 986 934,00 zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 11 859 173,93 zł

RPD 2012
Wartość projektu: 13 844 694,96 zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 11 767 990,68 zł

RPD 2013

Wartość projektu: 11 710 225,46 zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 6 483 692,58 zł. Projekt niezakończony.

 


Sektor energetyka

 

RPD 2007-2008
Wartość projektu: 1 440 971,42 zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 1 224 825,70 zł

RPD 2009
Wartość projektu: 2 624 067,08 zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 2 205 416,99 zł

RPD 2010
Wartość projektu: 2 164 511,05 zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 1 578 059,07 zł

RPD 2011
Wartość projektu: 3 245 456,37zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 2 730 145,18 zł

RPD 2012
Wartość projektu: 3 270 991,31zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 2 756 326,69 zł

RPD 2013
Wartość projektu: 3 522 390,45zł
Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 1 911 094.67 zł. Projekt niezakończony.

 

 

 

 

 

Zobacz również